توسعه محصول به همه گام‌هایی گفته می‌شود که یک محصول طی می‌کند تا از مرحله ایده به مرحله معرفی محصول به بازار و خدمات پس از آن برسد. توسعه محصول نیازمند حفظ ارتباط مستمر است. به همین دلیل نقشه مسیر(Roadmap) توسعه محصول باید به عنوان منبع کانونی سازمان باشد که بر اساس آن نقش استراتژیک افراد تیم محصول مشخص می‌شود تا در حین طراحی محصول مسولیت آن‌ها قابل شناسایی و پیگیری باشد.

نقشه مسیر توسعه محصول کمک می‌کند در تمام مراحل طراحی محصول؛ مشوق‌ها، برنامه‌های تجاری سازی محصول و فعالیت مختلف مرتبط با مشوق‌ها و مایل استون ها را به خوبی برنامه‌ریزی کنید.

تفاوت “نقشه مسیر محصول ” و “نقشه مسیر توسعه محصول”

نقشه مسیر محصول و نقشه مسیر توسعه محصول دو مفهوم متفاوت هستند. یک مدیر محصول باید به خوبی به تفاوت این دو اشراف داشته باشد. نقشه مسیر محصول بر “چرایی” در مورد محصول متمرکز است. ارزش اصلی محصول را شناسایی می‌کند و چشم‌انداز استراتژیک محصول، اولویت‌ها محصول در طول زمان و شمای اصلی محصول را ترسیم می‌کند.

نقشه مسیر توسعه محصول یک منبع مرکزی برای پیگیری کردن “چگونگی” است. چه کسی با محصول کار می‌کند، چه زمانی و چه وابستگی‌هایی دارد؟ پاسخ به این سوالات منبعی برای تهیه برنامه تاکتیکی است که برای ورود محصول به بازار باید طی کرد. برای موفقیت یک محصول پاسخ به این سوالات باید مداوم پرسیده شود و به عنوان یک منبع اصلی نه تنها حفظ شود؛ بلکه بر جزییات آن افزوده شود.

اقدامات اولیه در تهیه نقشه مسیر توسعه محصول

 • شنیدن مسئله مشتریان از زبان خود آن‌ها. تماس‌های مشتریان را گوش دهید، مصاحبه‌های صورت گرفته را بشنوید و مطمئن شوید که نتیجه مطلوب مشتریان را کاملاً درک کرده‌اید.
 • ترندهای جاری بازار و اطلاعات محصولات مرتبط را مطالعه کنید.
 • تحقیق کنید و برای تحلیل رفتار کاربران اقدامات لازم را انجام دهید.
 • نتایج مطلوب را ترسیم کنید و سعی کنید تاثیر آن بر کسب و کار و مشتریان را استخراج کنید.

همراستاسازی همه چیز

قبل از تهیه نقشه مسیر توسعه محصول و پرداخت به سوال “چگونگی” شما نیاز دارید که نقشه مسیر محصول خود را کاملاً شفاف کنید و آن را با تمامی ذینفعان اصلی به اشتراک بگذارید تا در خصوص خروجی مطلوب محصول کاملاً هم‌راستا باشید. خروجی مطلوب همان چیزی است که با اجرای نقشه مسیر به دنبال دستیابی به آن هستید.

 • ذینفعان داخلی را در خصوص خروجی مطلوب هم راستا کنید و ذینفعان خارجی را در خصوص اهداف و ارزش‌هایی که آفریده می شود آگاه کنید.
 • تمامی درخواست‌ها را اولویت‌بندی کنید و به برخی از درخواست‌ها “نه” بگویید.
 • یک چارچوب اولویت‌بندی انتخاب کنید. User story mapping, MoSCoW, Kano, Value vs. Cost  و …
 • همه چیز در بک لاگ وارد کنید.
 • اگر شما می‌توانید مسئله اصلی را شرح دهید، خروجی مطلوب را درک کرده اید و با ذینفعان بر سر آن‌ هم راستا هستید، شما آماده تهیه نقشه مسیر توسعه محصول هستید.
 • دقت داشته باشید که خود را برای انعطاف آماده کنید؛ چرا که شما هیچ وقت همه چیز را نمی‌دانید.

نقشه مسیر توسعه محصول خود را بسازید

یک نقشه مسیر گرافیکی جذاب به شما کمک می‌کند اهداف استراتژیک و برنامه‌ها را به بهترین شکل به ذینفعان نشان دهید. بهتر است از یک ابزار طراحی نقشه مسیر محصول استفاده کنید که مفاهیم مدنظر شما را به بهترین شکل منتقل کند.

 • اهداف اصلی اولویت بندی شده را در چیدمان مناسب نمایش دهید.
 • نقش استراتژیک هر یک از افراد را مشخص کنید.
 • مشخص کنید که چه اهدافی در مرکزیت توسعه قرار دارند که باعث می‌شوند مسئله اصلی با کمک دستیابی به آن‌ها حل شود.
 • برای گروه‌های مختلفی که نقشه مسیر را می بینند متناسب با کاربری آن‌ها یک نوع نمایش اختصاصی از نقشه مسیر محصول بسازید.
 • یک نمایش مبتندی بر تاریخ برای مایل استون ها و اهداف آماده کنید.
 • برنامه زمان بندی، اسپرینت ها (Sprints) و ایتریشن ها (Iterations)را مشخص کنید.
 • یک لیست بر مبنای بازه زمانی فصلی آماده کنید که در هر زمان به خوبی تشخیص دهید توزیع کلی کار به چه صورت است.

گام‌های بعدی و ادامه کار

در طول زمان، به دلیل یادگیری‌های رخ داده و توسعه سازمان نقشه مسیر توسعه محصول تکامل خواهد یافت.

 • نسخه اولیه را در ابتدای هر جلسه با اعضای تیم به اشتراک بگذارید.
 • با مهندسین (برنامه نویسان) در مورد زمان بندی‌های تحویل بخش های مختلف محصول به جمع بندی برسید.
 • در خصوص مسئول (مالک) هر مسولیت به تفاهم برسید. این باعث می‌شود مالک هر مسولیت خودش را در قبال رساندن مایل استون مربوطه مسول بداند.
 • نسخه دوم نقشه مسیر توسعه محصول را اعضای تیم و ذینفعان به اشتراک بگذارید تا شفافیت کامل حفظ شود.
 • یک حلقه بازخوردی از مشتریان، تیم فروش و تیم پشتیبانی داشته باشید.
 • اطلاعات و بازخوردها را مدام بازنگری کنید.
 • نقشه مسیر محصول را بر اساس اطلاعات جدید مجددا اولویت بندی کنید.

مهم است به عنوان یک مدیر محصول بدانید:

یک نقشه مسیر توسعه محصول شامل بازخورد تمام افرادی است که از مرحله ایده‌پردازی تا رساندن محصول به دست مشتری نقش داشته اند. هر یک از این افراد نقش حیاتی در حداقل یکی از مراحل فرایند ایفا می‌کنند: تعریف محصول، طراحی محصول، ساخت آن، تست و تحویل آن.

اعضای تیم باید دقیقاً بدانند که آنچه آنها بر روی آن کار می‌کنند در تصویر بزرگ محصول چه اهمیتی دارد تا در هر لحظه درکی از میزان اهمیت کار خود داشته باشند. این کار تا پایان چرخه عمر محصول باید ادامه داشته باشد.

منابع:

منبع 1

منبع2

/پایان مطلب