ecommerce architecture

انتخاب معماری ایکامرس

کسب و کاری که به مبتنی بر نیاز مشتری شکل می‌گیرد، برای موفقیت ملزم به انطباق هر چه بیشتر با نیازهای مشتریان خود است. همین

Read More »
هوش-مصنوعی-در-مارکتینگ

تأثیر هوش مصنوعی در مارکتینگ

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین موجب تسهیل روش‌های اندازه‌گیری دقیق‌تر و شفاف‌تر رشد درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مارکتینگ شده است. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

Read More »